Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Wydział Chemii UJ

Informacje kontaktowe

61zjazd@uj.edu.pl

Adres: ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

Telefon: 12 686 2422

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komitet Honorowy

Prof. dr hab. Andrzej Białas
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski

Dr Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior
JM Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Przewodniczący, Dziekan Wydziału Chemii UJ

Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Vice-przewodniczący, Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
Vice-przewodniczący, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Prof. dr hab. Małgorzata Witko
Vice-przewodnicząca, Dyrektor IKiFP PAN

Prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Prof. dr hab. Piotr Bałczewski
CBMiM PAN Łódź/AJD Częstochowa

Dr hab. Inż. Bogusław Baś, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. PG
Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Prof. dr hab. Andrzej Dworak
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Prof. dr hab. Zbigniew Galus
 Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Prof. dr hab. Inż. Magdalena Hasik
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

Dr hab. Rafał Latajka, prof. PWr
Politechnika Wrocławska

Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO
Uniwersytet Opolski

Dr hab. inż. Izabela Madura
Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Jacek Młynarski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Izabela Nowak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Maria Nowakowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Grażyna Stochel
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Piotr Suder
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Bogdan Sulikowski
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr hab. Ewa Witek (UJ)

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa (PK)
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka (AGH)
Dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP

Sekretarz:

Dr Michał Świętosławski (UJ)

Skarbnik:

Dr hab. Marcin Molenda (UJ)

Członkowie:

Dr Monika Bakierska (UJ)
Dr Marta Grzesiak-Nowak (UJ)
Dr Marcel Krzan (IKiFP)
Dr Małgorzata Krzeczkowska (UJ)
Dr inż. Maria Kurańska (PK)
Dr inż. Agnieszka Łącz (AGH)
Dr Piotr Łątka (UJ)
Dr inż. Dagmara Malina (PK)
Dr Paweł Miśkowiec (UJ)
Dr inż. Paweł Nieroda (AGH)
Dr Alicja Rafalska-Łasocha (UJ)
Dr hab. Piotr Romańczyk (PK)
Dr inż. Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk (IKiFP)
Dr Agnieszka Węgrzyn (UJ)
Dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny (UJ)