Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr hab. Ewa Witek (UJ)

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa (PK)
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka (AGH)
Dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP

Sekretarz:

Dr Michał Świętosławski (UJ)

Skarbnik:

Dr hab. Marcin Molenda (UJ)

Członkowie:

Dr Monika Bakierska (UJ)
Dr Marta Grzesiak-Nowak (UJ)
Dr Marcel Krzan (IKiFP)
Dr inż. Maria Kurańska (PK)
Dr inż. Agnieszka Łącz (AGH)
Dr Piotr Łątka (UJ)
Dr inż. Dagmara Malina (PK)
Dr Paweł Miśkowiec (UJ)
Dr inż. Paweł Nieroda (AGH)
Dr Alicja Rafalska-Łasocha (UJ)
Dr hab. Piotr Romańczyk (PK)
Dr inż. Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk (IKiFP)
Dr Agnieszka Węgrzyn (UJ)
Dr Renata Wietecha-Posłuszny (UJ)